Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Een SLA, wel zo prettig!

SLA, ook wel Service Level Agreement genoemd, is een overeenkomst tussen twee partijen waarin de rechten en plichten van beide partijen staan omschreven. In een SLA wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die worden geleverd. Wij bieden ook SLA-contracten aan, zodat de klant niet voor verrassingen komt te staan. Het gaat hier om technische onderhoudscontracten voor het beheer van je website of webapplicatie. Voor algemen werkzaamheden of aanpassingen aan de site adviseren we gebruik te maken van een strippenkaart.

De SLA is onlosmakelijk verbonden met de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten dienstovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer integraal onderdeel uitmaken. De in de SLA overeengekomen Service Levels kunnen alleen nagekomen worden indien de afspraken en procedures tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eveneens worden nageleefd.

Momenteel bieden we de volgende SLA overeenkomsten aan:

SLA +0
€ 19,00
SLA +2
€ 39,00
SLA +8
€ 79,00
Server uptime *
Server uptime *99,9%99,9%99,9%
SSL
SSL
Reactietijd
Reactietijd1 dag1 dag1 dag
Hersteltijd
Hersteltijd24 uur8 uur
Telefonisch support (p/jaar)
Telefonisch support (p/jaar)2 uur8 uur
Support
Supporte-mailtelefoon / e-mailtelefoon / e-mail
Backups
BackupsMaandelijksDagelijks *Dagelijks *
Updates
UpdatesMaandelijksMaandelijksDagelijks
Monitoring
Monitoring24/724/7
Security monitor
Security monitor24/724/7
Two Factor Authentication (2FA)
Two Factor Authentication (2FA)
Database optimalisatie
Database optimalisatieMaandelijks
Performance check
Performance checkMaandelijks

Waar hebben we het dan over?

We maken afspraken over de beschikbaarheid van onze diensten. Het verschil zit vooral in de tijd waarbinnen we inhoudelijk reageren en een probleem oplossen. Daarnaast zijn er direct support minuten beschikbaar en kunnen we direct voor je aan de slag. Ook verzorgen we structureel maandelijks alle noodzakelijke updates en worden deze door onze professionals geïnstalleerd. Eventueel kunnen wij ook binnen de support minuten content verzorgen, zoekmachine optimalisatie uitvoeren of technisch lastige zaken verzorgen.

Wat zijn de voordelen?

 • We sluiten altijd een contract af voor de periode van 1 jaar waardoor je precies weet waar je aan toe bent
 • Met een SLA contract heb je voorrang bij het inplannen van werkzaamheden en het zoeken naar een oplossing
 • De kwaliteit van de website en het CMS is gewaarborgd
 • Wij kunnen direct contentbeheer overnemen
 • Uren worden afgeschreven in blokken van 30 minuten
 • De strippenkaarturen blijven 12 maanden inzetbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Onze kantooruren zijn maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00, alle genoemde uren zijn kantooruren, dagen zijn werkdagen.
 • Een calamiteit dient gemeld te worden via ons ticket systeem of ons algemene telefoonnummer
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschikbare support minuten
 • Indien support uren op zijn, kunnen nieuwe uren worden ingekocht
 • Bugs in de door ons gerealiseerde software zullen wij kosteloos verhelpen
 • Bugs in, en compatibiliteitsproblemen met, software van derden zoals externe plugins lossen wij op binnen de overeengekomen SLA
 • Uitgesloten zijn problemen veroorzaakt door een DDoS attack of met transit en/of peering partners
 • Uitgesloten zijn problemen veroorzaakt door onjuist gebruik van het systeem
 • Uitgesloten zijn problemen buiten de invloedssfeer van De Heren Van
 • Alle garanties komen te vervallen indien andere partijen dan De Heren Van het systeem aanvullen of aanpassen
 • De overeenkomst is geldig op een enkel domein

Lukt het ons niet?

Indien wij het overeengekomen serviceniveau, buiten de afgegeven garanties, niet kunnen bewerkstelligen komt de opdrachtgever in aanmerking voor een vergoeding. De opdrachtgever dient, na een eventuele storing, binnen 14 dagen middels een aangetekend schrijven De Heren Van hierover in kennis te stellen. De vergoeding is maximaal 100 % van de maandelijkse fee voor de SLA en hostingkosten.

* Niet van toepassing indien hosting bij externe partij is ondergebracht.
** Regulier uurtarief €110,- p/u bij een afname tot 8 uur.
*** Alle SLA prijzen zijn per maand

Meer weten over SLA?